ഒന്നുമില്ലായ്മയിലേക്കുള്ള പെണ്‍കല്യാണങ്ങള്‍
രക്ഷിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവുകൊണ്ട് പണ്ടൊരു പെണ്‍കുട്ടിയെ കുറുക്കന്‍ ഭക്ഷിച്ച കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലിറ്റില്‍ റെഡ് റൈഡിങ് ഹുഡ്ഡിന്റെ കഥ. കഥയില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ മാത്രമല്ല, മുത്തശ്ശിയെയും കുറുക്കന്‍ വിഴുങ്ങുകയാണ്. കുഞ്ഞിനെ കുറുക്കന്‍ പിടിച്ചോട്ടേ എന്ന് ഒരു രക്ഷിതാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, രക്ഷിതാവിന്റെ മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞുവരുന്ന കുറുക്കനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം മുതിര്‍ന്നവരില്‍ ഉണ്ടാകണം. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സുന്ദരസ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കാണുന്ന പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആത്മഹത്യയിലേക്കും മറ്റ് അപകടങ്ങളിലേക്കും ചെന്നുവീഴുമ്പോള്‍
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education