പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക്...
പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക്, എഴുത്തെഴുതാന്‍ ഞാന്‍ അല്‍പം വൈകിപ്പോയി. പക്ഷേ, എനിക്കറിയാം അമ്മ എന്നോട് പിണങ്ങില്ലെന്ന്. ഒരു മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ അവസാന വര്‍ഷത്തെ പോസ്റ്റിംഗ്, വിശേഷിച്ച് പ്രസവമുറിയിലെ പോസ്റ്റിംഗ് എത്ര മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാന്‍ പറയാതെതന്നെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ. പോസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയായി. പ്രസവസംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രോഗികളെ പരിശോധിച്ച് അവരെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നു വീക്ഷിച്ചും പഠിക്കാനുള്ള അസുലഭാവസരമാണ് ഇത്. പക്ഷേ, എന്നെ
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education