ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകള്‍ ഉപനിഷത്തിലേതുപോലെ ഉയരങ്ങളെ സ്​പര്‍ശിക്കുന്നില്ല
ഓഷോ സംസാരിക്കുന്നു ചോദ്യം : നാം വിവരമില്ലാത്തവരാണെന്ന് താങ്കള്‍ ഇപ്പോള്‍ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്കു ചോദിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങള്‍ വിവരമില്ലാത്തവരാണെന്ന് താങ്കള്‍ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല? ഞങ്ങളോടൊപ്പം താങ്കളെയും 'നമ്മളെന്ന്' ചേര്‍ത്ത് എന്തിനാണ് വിവരമില്ലാത്തവരാണെന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങള്‍ അബോധാവസ്ഥയിലാണെന്നും വിഡ്ഢികളാണെന്നും ഉള്ള രീതിയിലല്ലേ ഞങ്ങളോടു സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്? താങ്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും അവസരവും ഞങ്ങളെയെല്ലാം നിങ്ങള്‍ എന്നു പറയാന്‍ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിയിലാണല്ലോ എത്തിച്ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education