മലയാളി എന്തുകൊണ്ട് നാടകത്തിന് ടിക്കറ്റെടുക്കുന്നില്ല?
മാര്‍ച്ച് 27- ലോകനാടകദിനം. മലയാള നാടകവേദിയില്‍ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ഭാവുകത്വ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും ഉയര്‍ന്നുവന്ന നാടകപ്രവര്‍ത്തകനാണ് ശങ്കര്‍ വെങ്കിടേശ്വരന്‍. മലയാള നാടകവേദി, ലോക നാടകവേദി, ഇടതുപക്ഷം, രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഡ്രാമ തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങളില്‍ നിലപാടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ വന്ന അഭിമുഖത്തിന്റെ പുന: പ്രസിദ്ധീകരണം. നാടകവേദിയിലെ പുതുതലമുറ സംവിധായകരില്‍ ശ്രദ്ധേയനാണ് ശങ്കര്‍ വെങ്കിടേശ്വരന്‍. ക്വിക്ക് ഡത്ത്, സഹ്യന്റെ മകന്‍, വാട്ടര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ എന്നീ നാടകങ്ങളിലൂടെ
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education