മയ്യഴിയുടെ ചരിത്രമല്ല ; മുകുന്ദന്‍ പറഞ്ഞ മയ്യഴിക്കഥ
സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇതുവരെ ആധികാരികമായി രേഖപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവിമോചനപ്പോരാട്ടത്തിന്റെയും അതിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഒരു ജീവിതത്തിന്‍േറയും സമ്പൂര്‍ണ ആഖ്യാനമാണ് പുതിയലക്കം മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്. എം.മുകുന്ദന്റെ വിഖ്യാത നോവലിന്റെ രംഗഭൂമി എന്നനിലയിലും, പില്‍ക്കാലത്ത് മദ്യപാനികളുടെ താവളം എന്നനിലയിലും മാത്രം മലയാളിക്ക് പരിചിതമായ മാഹി എന്ന ചെറുദേശം ഫ്രാന്‍സ് എന്ന വന്‍ രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ നടത്തിയ ഐതിഹാസിക സമരത്തിന്റെ ചരിത്രരേഖകള്‍ ഇതാദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education