രതിയുടെ ആനന്ദകഥയുമായി അനന്ത്‌
രതിയുടെ ഉടല്‍ നിലങ്ങള്‍ എഴുത്തിന് മുന്നിലുയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലു വിളികള്‍ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമല്ല.അശ്ലീലത്തിന്റെ വഴുക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളിലേക്ക് എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും വഴി പിരിഞ്ഞു കയറാവുന്ന യാത്രയാണിത്. ഞരമ്പുകളില്‍ തീ പടര്‍ത്തുന്ന ചൂടന്‍ സാഹിത്യത്തിന് ആസ്വാദകര്‍ ഏറെയാണെന്നിരിക്കെ പ്രലോഭനവും നിതാന്ത സാന്നിദ്ധ്യമാവുന്നു. ഹാരിപോട്ടറിനും ഡാവിഞ്ചി കോഡിനും ശേഷം ഇം ഗ്ലീഷ് നോവലില്‍ ഒരു തരംഗമുണ്ടാക്കിയത് ഇ.എല്‍.ജെയിംസിന്റെ ഫിഫ്റ്റി ഷേഡ്‌സ് ഓഫ് ഗ്രേ (എശള്യേ ടവമറല െീള ഏൃല്യ) എന്ന ലൈംഗിക അതിപ്രസരമുള്ള നോവലാണ്. അഞ്ചു ലക്ഷം
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education