നാള്‍തോറും വളരാതെ
രണ്ടുവര്‍ഷം മുമ്പ്, ഞങ്ങള്‍ കുറച്ച് മലയാളം എഴുത്തുകാര്‍ ഏതാനും ദിവസത്തേക്കായി മുംബൈയില്‍ താവളമടിക്കുകയുണ്ടായി. കഥ വായിക്കുവാനും സംവാദത്തിനുമായി, മറാഠിയിലെ ചില എഴുത്തുകാരും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുംബൈ മഹാനഗരത്തെ ഒന്നടുത്തു കാണുകയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതേ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മണ്ണും മനസ്സും സങ്കല്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ചുവര്‍ഷം മുമ്പ് ഞാന്‍ ഘടികാരങ്ങള്‍ നിലയ്ക്കുന്ന സമയം എന്ന കഥ എഴുതിയത്. ഇപ്പോള്‍ ജീവിതത്തിലാദ്യമായി ഞാന്‍ ആ മണ്ണില്‍ കാലുകുത്തുകയാണ്. ഭൂകമ്പം തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education