ഒരു അടിമയുടെ പന്ത്രണ്ടുവര്‍ഷങ്ങള്‍
3 ഓസ്‌കാര്‍ അവാര്‍ഡുകള്‍ നേടിയ '12 years a slave' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആധാരമായ ആത്മകഥയാണ് സോളമന്‍ നോര്‍ത്തപിന്റെ ഒരു അടിമയുടെ പന്ത്രണ്ടുവര്‍ഷങ്ങള്‍. ആത്മകഥയുടെ മലയാളപരിഭാഷ മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു. ആത്മകഥയില്‍ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം. ഒരു അടിമയുടെ പന്ത്രണ്ടു വര്‍ഷങ്ങള്‍ വാങ്ങാം സൗഹൃദപൂര്‍ണനും ശുദ്ധഹൃദയനും ന്യൂ ഓര്‍ലിയന്‍സിലെ അടിമപ്പുരസൂക്ഷിപ്പുകാരനും ജെയിംസ് എച്ച്. ബര്‍ക്കിന്റെ പങ്കുകച്ചവടക്കാരനോ ഏജന്റോ ഒക്കെയുമായിട്ടുള്ള തിയോഫിലസ് ഫ്രീമാന്‍ ആ പുലരിയില്‍ തന്റെ വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. പ്രായമേറിയ
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education