ആത്മാവില്‍ ഒരു ഗോപുരം
ഇന്നത്തെ ലോകപ്രശസ്തനായ റഷ്യന്‍ കവി യെവ്തുഷെങ്കോ വളരെ ചെറുപ്പത്തില്‍ എഴുതിത്തുടങ്ങി. ഇളംപ്രായത്തില്‍ തന്നെ ആദ്യത്തെ കവിതാസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. റോയല്‍ട്ടിയായി പ്രസിദ്ധീകരണശാല പണവുമയച്ചിരുന്നു. തന്റെ കവിതാസമാഹാരം ആളുകള്‍ വാങ്ങിപ്പോവുന്നത് കാണാന്‍ യെവ്തുഷെങ്കോ ഒരു ബുക്സ്റ്റാളില്‍ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു. ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരു ഭാര്യയും ഭര്‍ത്താവും അപ്പോഴാണ് കടയിലേക്ക് കയറിവന്നത്. ആസ്​പത്രിയില്‍ കിടക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പോവുകയാണ് അവരെന്ന് സംഭാഷണത്തില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമായി.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education