മലപ്പുറത്തിന്റെ മലനിരചാരുതകളും വനഭംഗിയും ജലപാതസൗന്ദര്യങ്ങളും തേടി മണ്‍സൂണില്‍ ഒരു ബൈക്ക് യാത്ര മലകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര. അതും മഴ നനഞ്ഞ്. മോട്ടോര്‍സൈക്കിളു കൂടിയാവുമ്പോ 'മകാരം മാത്യു'വിനും സന്തോഷമാവും. മലപ്പുറത്തെ മലകളും മലയോരകാടുകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും തേടിയായിരുന്നു ഈ യാത്ര. 4 കോഴിക്കോടു നിന്ന് മാവൂര്‍ കവണക്കല്ല് വഴിയാണ് പോവുന്നത്. ആദ്യം കവണക്കല്ലിലെ റെഗുലേറ്റര്‍ കം ബ്രിഡ്ജ് കാണാം. അവിടുത്തെ വര്‍ഷകാല ജലപാതം കാണേണ്ടതു തന്നെ. അങ്ങെത്തും മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടു. വെള്ളപൊക്കം. കുലച്ചവാഴകളുടെ കുലയും തലയും മാത്രം മുകളില്‍. കലങ്ങിമറിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് ചാലിയാര്‍. നിറഞ്ഞ ചാല ....